21 diciembre, 2013

Nostra Caperula Rubra


Tandem nostram Caperulam Rubram ēgimus. Postquam per multōs annōs vidī multōs magistrōs cum discipulīs suīs hanc fabulam ēgisse, etiam nōbīs agendam dēcrēvī. Aptātiōnem fecimus ex illā fabulā ad numerum (et sexum) meorum discipulōrum et nunc vōbīs ostendimus. Sperāmus fabula nostra gaudium vōbīs sit.

No hay comentarios: