07 febrero, 2014

Mē comparō cum aliīs

Hodiē in scholā latīnā lūsimus lūdum "Mē comparō cum aliīs", dum legebāmus capitulum duodecimum libri nostri.


No hay comentarios: