04 abril, 2014

Ambulantēs respondēmus

Hodiē in schōla nostrā latīnā egimus novum et salsum exercitium.

Parāvimus interrogātiōnēs dē textū priōrum trium capitulōrum. Discipulī iussī ē sellīs surgere et ambulāre suō locō. Interrogāmus discipulōs, quī ambulantēs respondēre dēbent.

Hae sunt quaestiōnēs quās discipulī respondēre debuērunt:


No hay comentarios: